Bestyrelsen

Bestyrelsen i Klub Roskilde Syd er sammensat af forældrerepræsentanter fra alle klubbens afdelinger. Bestyrelsen består desuden af 2 medarbejderrepræsentanter. Klublederen er bestyrelsens sekretær.