Studerende/praktik

Som studerende i Klub Øst kan du komme i praktik på enten Gadegården eller på Nymarksgård. Det er ledelsen, der vurderer og anviser praktiksted samt tilknytter praktikvejleder.