Bestyrelsen

Bestyrelsen i Klub Roskilde øst er sammensat af forældrerepræsentanter fra begge klubbens 2 afdelinger. Bestyrelsen består desuden af 2 medarbejderrepræsentanter. Klublederen er bestyrelsens sekretær.